Pravna obvestila

Politika zasebnosti v družbi Avto Triglav d.o.o., Ljubljana

Z dnem 25.05.2018 je v veljavo stopila Uredba EU 2016/679 – Splošna uredba o varstvu podatkov, bolj znana po kratici GDPR.
Namen uredbe je poenotiti pravila za varstvo osebnih podatkov na območju EU in predvsem zagotoviti bolj skrbno ravnanje z osebnimi podatki v vseh organizacijah, ki obdelujejo osebne podatke.

V družbi Avto Triglav d.o.o. Ljubljana smo tudi v preteklosti osebne podatke posameznikov varovali skrbno, preudarno ter v skladu z zakonodajo.
Z uvedbo Splošne uredbe o varstvu podatkov smo raven varstva še dvignili in vam tako omogočili boljšo uporabniško izkušnjo. Poleg obdelave podatkov v sklopu izvajanja pogodbenih razmerij in neposrednega trženja na podlagi zakonitega interesa družbe, bi želeli vaše podatke obdelovati za potrebe vam prilagojenega segmentiranega in profiliranega posredovanja ponudb, novic, sodelovanja v nagradnih igrah, vabila na promocijske in druge dogodke ter sodelovanja pri preverjanju kakovosti storitev ter zadovoljstva strank z namenom izboljšanja naših storitev kjer potrebujemo vašo privolitev. Soglasje lahko kadarkoli prekličete oz. v celoti ali delno spremenite na isti način, kot ste ga podali v ali pa s posredovanjem zahtevka na dpo@avto-triglav.si.

Vse podatke o vas bi želeli obravnavati celovito, občasno bi vas želeli obveščati o dogodkih, ki jih organiziramo, o marketinških akcijah in o vam prilagojenih posebnih ponudbah. Občasno bi preverili vaše zadovoljstvo z našimi storitvami. Pri tem bi uporabljali vaše identifikacijske podatke in z vaše strani izkazane interese, podatke o vozilu v vaši lasti ali v vaši uporabi, opravljenih preteklih servisnih storitvah, nakupih, sklenjenih pogodbah ter morebitnih mnenjih, pritožbah ali predlogih. Podatke za potrebe izvajanja pogodbenih razmerij se za potrebe kontrole kvalitete vozil in storitev, garancijske ali reklamacijske zahtevke in pridobitev posebnih prodajnih pogojev in ugodnosti posreduje tudi proizvajalcu vozil FIAT FCA Italy S.p.A.
Tako pridobljeni podatki se ne bodo uporabljali za druge namene brez vaše dodatne izrecne privolitve.

OSEBNI PODATKI, KI JIH ZBIRAMO

• Podatki potrebni za izvedbo zahtevane storitve oziroma sklenitev pogodbe (npr. ime in priimek) in podatki za komunikacijo (npr. naslov, e-mail, telefon);
• Informacije glede izbranih (želenih) načinov komunikacije z nami;
• Podatki o komunikaciji z nami, vključno s tržnim komuniciranjem;
• Podatki, pomembni za zagotavljanje poprodajnih storitev (npr. uveljavljanje garancijskih in jamčevalnih zahtevkov);
• Podatki o udeležbi na dogodkih, ki jih organizira upravljalec;
• Drugi podatki, ki jih prostovoljno posreduje stranka (npr. datum rojstva, spol, poklic, izobrazba zakonski stan, interesi, hobiji, spol, podatki o lastništvu vozil).

PRAVNE PODLAGE ZA OBDELOVANJE VAŠIH OSEBNIH PODATKOV

V skladu z veljavno zakonodajo s področja varovanja osebnih podatkov lahko vaše osebne podatke obdelujemo:
• Če ste nam dali soglasje (ki ga lahko kadarkoli prekličete);
• Če je to potrebno zato, da lahko sklenemo in/ali izpolnimo pogodbo z vami;
• Če je obdelava potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadevamo;
• Če to od nas zahteva zakonodaja.

NAMEN IN POSTOPEK OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Osebni podatki, ki ste jih navedli, bodo obdelani za sledeče namene:
a) zagotavljanje zahtevane storitve skladno s pogodbo, ki ste jo sklenili z družbo Avto Triglav d.o.o., Ljubljana;
b) Poleg obdelave podatkov v sklopu izvajanja pogodbenih razmerij in neposrednega trženja na podlagi zakonitega interesa družbe, bi želeli vaše podatke obdelovati za potrebe vam prilagojenega segmentiranega in profiliranega posredovanja ponudb, novic, sodelovanja v nagradnih igrah, vabila na promocijske in druge dogodke ter sodelovanja pri preverjanju kakovosti storitev ter zadovoljstva strank z namenom izboljšanja naših storitev kjer potrebujemo vašo privolitev.

Podatke bomo morda obdelali v tiskani obliki, in sicer na samodejni ali elektronski način.

POSLEDICE NEPREDLOŽITVE PODATKOV
Predložitev podatkov ni nikoli obvezna. Če pa ne predložite podatkov, ki so označeni kot obvezni, družba ne bo mogla zagotoviti storitve. Če po drugi strani ne predložite izbirnih podatkov, boste lahko vseeno dostopali do storitve.

PREJEMNIKI PODATKOV
Podatke lahko obdelujejo fizične in/ali pravne osebe, ki delujejo v imenu družbe in na podlagi posebnih pogodbenih obveznosti ter imajo sedež v državah članicah EU ali v državah zunaj EU. Podatki se lahko posredujejo tretjim osebam zaradi izpolnitve zakonskih obveznosti ali odredb javnih organov oziroma za uveljavljanje pravice družbe na sodišču.

PRENOS PODATKOV ZUNAJ EGP
Družba lahko v okviru svojih pogodbenih odnosov podatke prenese v države zunaj Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in jih med drugim shrani v zbirkah podatkov, ki jih upravljajo subjekti, ki delujejo v imenu družbe.
Upravljanje zbirk podatkov in obdelava podatkov sta vezana na namene obdelave in se izvajata skladno z upoštevno zakonodajo o varstvu podatkov.

Če se podatki prenesejo zunaj EGP, bo družba uporabilo morebitne pogodbene ukrepe za zagotavljanje zadostnega varstva podatkov, med drugim tudi
vključno s pogodbami na podlagi standardnih pogodbenih klavzul, ki jih je Evropska komisija sprejela za urejanje prenosa osebnih podatkov zunaj EGP.

UPRAVLJAVEC IN URADNA OSEBA ZA VARSTVO PODATKOV (UOVP)
Upravljavec je Avto Triglav d.o.o., Ljubljana s sedežem na naslovu Baragova ulica 7D, 1000 Ljubljana.
Na uradno osebo za varstvo podatkov se lahko obrnete na e-poštnem naslovu dpo@avto-triglav.si.

HRAMBA PODATKOV
Družba bo podatke, obdelane za zagotavljanje storitve in zadovoljstva strank, hranilo tako dolgo, kot meni, da je nujno potrebno za izpolnjevanje teh namenov. V zvezi s podatki, obdelanimi za zagotavljanje storitve, lahko družba te podatke še naprej shranjuje za daljše obdobje, kot je morda potrebno za zaščito interesov družbe glede na morebitno odškodninsko odgovornost, povezano z zagotavljanjem storitve.

VAŠE PRAVICE

Uveljavljate lahko naslednje pravice:
1. Pravica do dostopa pomeni pravico, da od družbe dobite informacije o tem, ali se vaši podatki obdelujejo, in, če se, pravico do dostopa do njih;
2. Pravica do popravka in pravica do izbrisa pomenita pravico do popravka netočnih in/ali nepopolnih podatkov ter pravico do izbrisa podatkov, ko je zahteva utemeljena;
3. Pravica do omejitve obdelave pomeni pravico zahtevati ustavitev obdelave, ko je zahteva utemeljena;
4. Pravica do prenosljivosti podatkov pomeni pravico pridobiti podatke v strukturirani obliki, ki je uveljavljena in berljiva, ter pravico do prenosa podatkov drugim upravljavcem;
5. Pravica do ugovora pomeni pravico do ugovarjanja kakršni koli obdelavi podatkov, ko je zahteva utemeljena, vključno s tem, kdaj se podatki obdelujejo za trženje ali profiliranje, če je ustrezno;
6. Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu ob nezakoniti obdelavi podatkov;

Zgoraj navedene pravice lahko uveljavite tako, da pišete na Avto Triglav d.o.o., Ljubljana, Baragova ulica 7D, 1000 Ljubljana ali na e-poštni naslov dpo@avto-triglav.si.