24-mesečna garancija

Garancija proizvajalca kupcu vozila omogoča ponovno vzpostavitev delovanja  vozila v primeru tovarniške napake v prvih 24 mesecih po nakupu.

V okviru te garancije je proizvajalec (serviser) dolžan ponovno vzpostaviti učinkovitost delov, neuporabnih ali neučinkovitih zaradi tovarniške napake, z zamenjavo z originalnimi nadomestnimi deli FCA oziroma z njihovim brezplačnim popravilom.

24-mesečna garancija preneha veljati, če je okvara v celoti ali delno posledica:

  • prirejanja, popravila ali razstavljanj vozila v servisnih delavnicah, ki niso pooblaščene s strani proizvajalca;
  • neizvršena vzdrževalna dela, ki jih je predpisal proizvajalec in so navedena v knjižici »Navodila za uporabo in vzdrževanje vozila«, ki pripada vozilu (uporabnik naj upošteva tudi specifične navedbe);
  • prirejanje vozila brez predhodnega soglasja proizvajalca;
  • malomarnost, prometne nezgode, nepravočasna prijava okvare, nepravilna uporaba, sodelovanje na dirkah, popravila vozila z neoriginalnimi nadomestnimi deli (torej takimi, ki ne izvirajo od proizvajalca vozila);
  • garancija ne pokriva okvar, ki so posledica normalne obrabe; to še posebej velja za zamenjavo ali dolivanje olja ter ostalih tekočin in pa zamenjave naslednjih delov: vžigalne svečke, žarilne (ogrevalne) svečke, filtri, šobe vžiga, pogonski jermeni in jermeni krmiljenja motorja, sklopka, zavorni koluti in zavorne ploščice, zavorne obloge in zavorni bobni zadnjih zavor, amortizerji, varovalke, žarnice, metlice brisalca prednjega in zadnjega stekla, zaključni del izpušnega sistema.

Garancija na lak (36 mesecev)

Vozilo ima jamstvo proti tovarniškim napakam pri lakiranju, ki traja 36 mesecev od datuma predaje vozila kupcu.

Garancija pokriva ponovno barvanje vozila v celoti ali delno, v obsegu, potrebnem za odpravo ugotovljene nepravilnosti, ter skladno s pogoji, ki jih določa standard proizvajalca.

Garancija ne pokriva:

  • posledice poškodb zaščitnega sloja, kot so praske, odrgnine, nezgode, kemično delovanje;
  • posledice vzrokov, ki niso povezani s proizvodnim procesom ali so posledica slabega vzdrževanja;
  • posledice popravil karoserije vozila, ki niso izvršene s strani delavnice, ki pripada pooblaščeni servisni mreži FCA.

Garancija zapade, če nepravilnost ni bila prijavljena v roku 60 dni.

Predpisi in opozorila

Predpisi in opozorila glede ohranjanja in pravilnega vzdrževanja karoserije so navedeni v knjižici »Navodila za uporabo in vzdrževanje vozila«. Prosimo vas, da jih pozorno preberete.

Delovanje zunanjih dejavnikov se razlikuje od primera do primera in je odvisno od okolja, v katerem se vozilo uporablja. Zato se mora uporabnik držati navodil, ki so navedena v nadaljevanju in se izogibati vsem tistim dejanjem, ki bi lahko ogrozila veljavnost garancije na lak.

Garancija proti prerjavenju (8 let)

Deli, ki sestavljajo karoserijo, imajo garancijo proti perforaciji kot posledici korozije, ki je nastala v smeri od znotraj navzven. Garancija obsega popravilo in/ali zamenjavo kateregakoli prvotnega elementa karoserije, perforiranega zaradi korozije in velja 8 let od datuma predaje vozila kupcu.

Garancija zapade, če v intervalih, ki jih določa načrt programiranega vzdrževanja in so navedeni v knjižici »Navodila za uporabo in vzdrževanje vozila«, niso bila s strani servisne delavnice izvršena vsa tista opravila, ki jih je predvidel proizvajalec.

Iz garancije proti prerjavenju so izvzete:

  • Poškodbe, ki so posledica malomarnosti ali neupoštevanja navodil proizvajalca glede vzdrževanja karoserije, kot so navedena v knjižici »Navodila za uporabo in vzdrževanje vozila«; poškodbe, ki so posledica zunanjih vzrokov (prometne nezgode, poškodbe zaradi udarcev kamenja ali peska); poškodbe, do katerih je pri{lo zaradi vgradnje dodatne opreme, ki ne ustreza tehničnim karakteristikam ali je proizvajalec ni predvidel že v fazi zasnove vozila.
  • Neoriginalni deli karoserije (niso od proizvajalca vozila) in posledice popravil karoserije vozila, izvršene v nepooblaščenih servisnih delavnicah.

Uveljavljanje garancije

Če bi se na vašem vozilu v garancijskem roku pojavila kakršnakoli težava, ki jo je mogoče pripisati okvari materiala ali izdelavi, se nemudoma oglasite pri pooblaščeni servisni mreži FCA.

Pri uveljavljanju tovrstnih servisnih storitev vedno predložite garancijsko servisno knjižico.

Garancija v tujini

Vse storitve v garancijskem roku nudijo vsi pooblaščeni servisi vozil FCA (v Sloveniji in tujini) v skladu z navodili in po časovnih normativih, ki jih je predpisal proizvajalec.

V državah, kjer ni pooblaščene servisne mreže Fiat, je potrebno pri servisni delavnici, ki je opravila popravilo, pridobiti dokumentacijo, v kateri je podan opis posega in vzrok zanj. Zaradi povračila stroškov, ki sodijo v garancijski rok, je potrebno po vrnitvi v domovino to dokumentacijo predložiti pooblaščenemu prodajalcu, kjer je bilo vozilo kupljeno.